quinta-feira, 24 de outubro de 2013

RABINDRANATH Tagore

©  RABINDRANATH TAGORE by WALTER TOSCANO
Second place in/Segundo lugar en Caricaturama Showdown 3000.
Visit my fan page/Visite mi página: http://www.facebook.com/WalterToscanoArtista?fref=ts
See more in/Vea más en: http://wtoscano.blogspot.com/
Traditional media/Técnica tradicional. 2013.
Do Facebook, por Waldez Duarte e J. Bosco
Por Walter Toscano

2 comentários:

OBRIGADO por comentar e volte sempre ao BLOGUE do Valentim!